Đã bàn giaoXi Riverview Palace

Phường An Phú, Quận 2,, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

15.3 triệu /m2
1.72 ha