Vĩnh Long Center

67, Đường Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Thỏa thuận