UPlaza Nha Trang

Số 06, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

14 triệu /m2
2 238 m2