Thủ Thiêm Zeit River

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

Thỏa thuận