Đã bàn giaoThe Sapphire Residence

Số 01, Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

35 triệu /m2
7 647 m2