The Bay View Towers

Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thỏa thuận