Thanh Bình Plaza

Số 05, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

18.5 triệu /m2
1 505 m2