Sắp mở bánThái Nguyên Tower

Số 1, Đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận
1 661 m2