TechPort City

Đường D5, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

19 triệu /m2
6.4 ha