Tecco Tower

Đường Quang Trung,, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thỏa thuận
1.17 ha