Đã bàn giaoSky 9

Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

16 triệu /m2
1.83 ha