Đã bàn giaoSilver Sea Tower

Số 47, Đường Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Thỏa thuận
1 490 m2