Sapphire Palace

Số 4, Phố Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

23 triệu /m2
3 171 m2