Sacomreal Hùng Vương

Số 57, Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP HCM

Thỏa thuận
2 137 m2