RCL Tạ Quang Bửu

Đường Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8, TP HCM

Thỏa thuận
9 384 m2