Phúc Thịnh Tower

Đường Quốc Lộ 32, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Thỏa thuận