Mỹ Khánh 3

Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

Thỏa thuận