Mỹ Cảnh

Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

Thỏa thuận