Masteri Waterfront

Đường Quốc Lộ 5B, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Thỏa thuận
3.75 ha