Khu Nhà Ở Xã Hội Blue House

Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thỏa thuận