Đã bàn giaoKhu Nhà Ở Cho Công Nhân Đông Anh

Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

19 triệu /m2
9 ha