Hodeco Plaza

Đường Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

10.6 triệu /m2
1.08 ha