Đã bàn giaoHH4 Linh Đàm

Đường Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

14 triệu /m2