Grand Pacific

Số 2A, Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

24.1 triệu /m2