Eco Smart City Cổ Linh Long Biên

Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Thỏa thuận