Crec Building Trương Định

Đường Trương Định, Phường 12, Quận 3, TP HCM

Thỏa thuận