Đã bàn giaoChung Cư TDH – Phước Bình

Đường 6D, Phường Phước Bình, Quận 9,, Đường 6D, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

13 triệu /m2
2 325 m2