Đang mở bánChung Cư CT3 Vĩnh Điềm Trung

Đường 19/5, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

21.6 triệu /m2
1.02 ha