Cảnh Viên 1

Lô đất S1-2, Khu Nam Viên,, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Thỏa thuận