Đã bàn giaoBình Vượng Tower

Số 200, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

16 triệu /m2