Sắp mở bánAurora Residences

Số 277, Đường Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP HCM

Thỏa thuận