Đã bàn giaoAn Phú Apartment

Số 961, Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP HCM

16.2 triệu /m2
4 202 m2