Đã bàn giaoAn Lộc - An Phúc

Đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2,, Đường Nguyễn Hoàng, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

Thỏa thuận