Bảng giá dịch vụ

Cảm ơn bạn quan tâm dịch vụ của Bất Động Sản 369, rất mong được hợp tác!
Bảng giá tin đăng áp dụng từ tháng 05/2024
Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
VIP 1
VIP Đặc biệt
Giá ngày 200 đ 500 đ 1 000 đ 2 000 đ 3 000 đ 5 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 1 400 đ 3 500 đ 7 000 đ 14 000 đ 17 500 đ 28 000 đ
Giá tháng (30 ngày) 6 000 đ 15 000 đ 30 000 đ 45 000 đ 60 000 đ 90 000 đ
Giá đẩy tin 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần
Đăng tối thiểu 30 ngày 10 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN VIP ĐẶC BIỆT:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàngbiểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.


TIN VIP 1:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT và trên các tin khác.


TIN VIP 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT, Tin VIP 1 và trên các tin khác.


TIN VIP 3:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.


TIN VIP 4:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.


TIN MIỄN PHÍ:

- Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng. Tiêu đề viết hoa màu mặc định.